ဆက္လက္ေဖာ္ျပမည့္ post အသစ္မ်ားကုိ mmstar.lanpya.com တြင္ ၾကည့္ရႈေပးပါရန္။ ေက်းဇူးတင္ပါသည္။

We will continue our blog on this site http://mmstar.lanpya.com and also come n get our latest activities. Thank You

Advertisements
Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony VI

Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony V

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony IV

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony III

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony II

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Posted by: Admin | September 22, 2009

20.9.2009 Certificate Awarding Ceremony

၂၀ ရက္ေန႕က က်င္းပျပီးစီးခဲ့တဲ့ သင္တန္းဆင္းပြဲမွ ပံုရိပ္မ်ားျဖစ္ပါတယ္။


ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

Posted by: Admin | September 6, 2009

Hello User!

ဒီေန႕ကစျပီးေတာ့ “Star Album” ကုိမူရင္း wordpress site ကေန http://www.lanpya.com က ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ hosting ကိုေျပာင္းလိုက္ပါျပီ။ ဒါေၾကာင့္ လိပ္စာကလည္း http://mmstar.lanpya.com အျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားျပီျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးလိုက္ပါတယ္။

: D ေန႕မွာ လက္စြမ္းျပၾကသူမ်ားကေတာ့ ကိုသက္ေဇာ္ဦး နဲ႕ ကိုေအာင္ေက်ာ္စိုး တို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္ ……

Older Posts »

Categories